LOKACIJA I SMJEŠTAJI U BLIZINI

           
City Boutique hotel
city_boutiq_hotel

Mula Mustafe Baseskije 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 566 850, Fax: +387 33 566 877,
mail: info@cityhotel.ba, www.cityhotel.ba

Hecco deluxe hotel
hotel_hecco

Ferhadija 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 558 995, Fax: +387 33 559 995,
mail: info@heccodeluxe.com, www.heccodeluxe.com